Bredgatan i genomskärning bjuder in till tidsresa

3 november, 2017
Bild för - IMG_4810.jpg

Är det någon som ser vad detta är? Detta är faktiskt Bredgatan i genomskärning, men det är också en tidsresa.

Kulturens arkeolog Krister Kàm Tayanin, som också tagit bilden, kan berätta mer:

"I schaktväggen syns vad som tolkats vara sex generationer stenlagd väg. Nederst på cirka 2 meters djup framkom en enklare stenläggning med knytnävsstora stenar.

Därefter har marknivån höjts med ett cirka 0,40 m tjockt utlagt jordlager. I den andra och tredje nivån av vägen har stenarna avlägsnats när vägen ersattes, därför syns endast spår efter stenarna som stenlyft. Dessa syns som vågformade linjer i de mittersta lagren på bilden.

De tre översta nivåerna av väg är sentida och består av en stenlagd yta där man använt kullersten samt sprängsten, därefter en nivå med smågatsten och direkt på smågatstenen har slutligen ett tjockt lager asfalt påförts för dagens gatunivå.

Inga fynd gjordes i de tre nedersta vägnivåerna, men makroprover togs som kanske kan ge en framtida datering."