Arkeologerna ger en lägesrapport från utgrävningen vid Allhelgonakyrkan

30 oktober, 2017
Bild för - P4S_0013.jpg

Vad händer i den arkeologiska utgrävningen vid Allhelgonakyrkan? Krister Kàm Tayanin, arkeolog på Kulturen, ger oss en lägesrapport från i dag, den 30 oktober:

"Dåligt väder av olika slag är vardag inom arkeologi, det blir lättare att genomlida om man håller sig på glatt humör.

I nuläget har vi påträffat ett femtiotal skelett men den siffran stiger stadigt, vilket gör att vi gräver ett par dagar in i denna veckan också. Vi har inte åldersbestämt skeletten ute i fält utan förhåller oss till en grov datering mellan 1000-tal till tidigt 1500-tal. Positionen av armarna på skeletten kan fungera som en indikation på tid, men då armarna kan röra på sig vid förruttnelseprocessen kan detta även vara missvisande. Men utgår vi från armpositionen så har vi hela spektrat från tidig medeltid till 1500-tal.

Skeletten kommer att tas till kulturen där de kommer analyseras av en osteolog där vi kan få svar angående kön, ålder, sjukdomar etc. Prover kommer att skickas iväg där vi får svar på frågor kring kost samt proveniens, men dessa får vi nog inte förrän i början av 2018.

Förutom gravarna har vi påträffat stolphål, gropar och brunnar. Några av dessa hör ihop med bebyggelse efter att Sankt Olofs kyrka togs ur bruk, det återstår att se om några av dem kanske kan vara samtida eller tidigare."


Foto: Kristina Strand Larsson.