Animation om byggprocessen

8 februari, 2017

Första spadtaget togs den 15 februari och under mars månad börjar spårvägen att byggas – på flera platser samtidigt.

Nu finns det en animationsfilm som kort förklarar byggprocessen:

Utanför centrum kan spåret i princip börja byggas direkt; i stadsmiljö krävs omfattande förarbeten. Arkeologiska fornlämningar tas hand om, vissa träd tas bort, ledningar flyttas och byggs om. Till sist kommer spåret och allt runt omkring.

Det tar ca två år att bygga spårvägen och vi räknar med avstängda vägar och trafikstörningar.

All aktuell information kommer att inom kort publiceras på denna webbplats.