Alice är med och bygger bädd åt spårvägen

5 oktober, 2017
Bild för - P4S_0178.jpg

Innan balkar och räls kan läggas i spårvägen måste det finnas en stabil och förstärkt överbyggnad eller bädd.

Den första rälsläggningen kommer att ske på Brunnshög och arbetet med överbyggnaden utförs nu i början av oktober. Väg- och vatteningenjören Alice Haggren kan berätta mer om hur det går till.

Johan arbetar med att förstärka marken i Brunnshög.

- På Brunnshög förstärker vi bädden ytterligare genom att vi gräver djupare ner i marken. Marken undersöks alltid av geotekniker och här såg de att leran inte var tillräckligt stabil. Därför lägger vi fiberduk längst ner och därefter ett så kallat geonät. Sedan skapar vi ett förstärkningslager som består av så kallat 0-90-grus med ganska stora stenar. Detta lager är cirka 40-50 centimeter. Därefter läggs ett bärlager med 0-32-grus på cirka 80 mm, alltså mindre stenar. Tillsammans skapar dessa en stabil grund, säger Alice Haggren.

Johan visar geonät och fiberduk.

Geoteknik är läran om de tekniska egenskaperna hos jord och berg samt hur man använder den kunskapen vid planering och byggande. Det kan också handla om tekniska lösningar och byggmetoder.

 

Geonät är ett grovmaskigt nät som används som förstärkningsåtgärd. Nätet motsvarar ungefär 40 cm 0-90-grus och fördelar lasterna på en större yta. Fiberduk en vattengenomsläpplig duk som används för att separera massor av olika kornstorlek. Duken förhindrar att de olika lagren blandas. Leran kan nämligen stiga uppåt och gruslagret sjunka ner vilket minskar stabiliteten.

Victor jobbar med att undersöka och kvalitetssäkra ledningar.

Alice och hennes kollegor jobbar i spårsträckningen på Brunnshög.

En grävmaskin avtecknar sig mot den lundensiska hösthimlen.

Alice är arbetsledare för den del av spårvägsbygget som kallas block Brunnshög tillsammans med kollegorna Johan Andersson och Peter Nilsson. Detta är hennes första jobb efter examen från Lunds Tekniska Högskola i våras. Arbetsledning handlar bland annat om att planera det dagliga arbetet för grävmaskinister och anläggningsarbetare.

Varje dag börjar med ett tidigt morgonmöte. Då går arbetslaget igenom kommande arbetsmoment och ser om något behöver köpas in. Inköp och beräkning av hur mycket som behöver köpas och hur man lägger upp leveranser och logistik med lastbilar så effektivt och miljövänligt som möjligt är Alices arbetsuppgift.

Hela spårvägsprojektet ska hålla hög standard när det gäller miljöfrågor och hållbarhet och i varje åtgärd tas hänsyn till detta.

Alice promenerar in mot södra Brunnshög.