Vill du diskutera framtidens Clemenstorg?

29 februari, 2016

De stora dragen för hur området runt stationen i Lund ska utvecklas beslutades i höstas och nu fortsätter arbetet med detaljplaneringen av Clemenstorget.

Visionsbild_Clemenstorget

Det är White arkitekter, som 2014 vann en arkitekttävling med bidraget ”Kontrapunkter”, som nu arbetar vidare med den detaljerade gestaltningen av torget. Clemenstorget har en stor potential att utvecklas till ett av Lunds viktigaste stadsrum och gestaltningsuppdraget inleds med en medborgardialog för att lyssna och ta del av brukarnas tankar och idéer.

- Arbetet med Clemenstorget är en riktigt kul utmaning som ska leda till en förändring och förnyelse vi kan vara stolta över, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun. – Nu ska det vinnande förslaget förfinas och fyllas med ett innehåll som ytterligare befäster Clemenstorgets plats i staden och stärker Lunds attraktionskraft.

Under mars månad arrangeras det ett antal strukturerade möten med de som bor, är verksamma eller brukar torget, men det ges också tillfällen för öppet samtal med alla som vill delta – både på Lunds kommuns webbplats och i mötet med White arkitekter samt kommuntjänstemän.

På lördag, den 12 mars, mellan kl. 11.00 och 14.00, är allmänheten välkommen till kommunhuset Kristallens foajé (Brotorget 1) för att dela med sig av sina idéer för framtidens Clemenstorg.

De som inte har möjlighet att besöka Kristallen kan lämna sina tankar via ett webbformulär på denna sida: www.lund.se/clemenstorget. Webbformuläret kommer att vara öppet under hela mars månad.

Det kommande arbetet med gestaltning av Clemenstorget ska följa den tidigare beslutade placeringen av resecentrum och plattformar för stads- och regionbussar samt spårvagnar. Idéerna som samlas in under dialogen kommer att sammanställas och bearbetas i en vidare utformningsprocess.