Sverigeförhandlingen medfinansierar spårvägen i Lund

30 maj, 2016

Det står nu klart att Lunds kommun och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse i storstadsavtalet: staten medfinansierar spårvägen med ytterligare 74,5 miljoner kronor.

Därmed medfinansieras infrastrukturen för spårvägslinjen mellan Lund C och ESS till 50% med statliga medel. Sedan tidigare medfinansierar staten spårvägen med 298,4 miljoner kronor genom stadsmiljöavtalen.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen handlar dessutom om att Lund C blir stationen för den nya höghastighetsjärnvägen, att staten ska satsa 40,75 miljoner kronor på cykelåtgärder i Lund samt att Lund förbinder sig att bygga 15 000 nya bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

De cykelåtgärder som staten, i och med detta paket, medfinansierar har koppling till både höghastighetsjärnvägen och spårvägen. Det är tre cykelgarage och fyra cykelbanor i centrala Lund.

- Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, säger Anders Almgren, (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund. - Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik.

Mer läsning:

Pressmeddelande, Statens offentliga utredningar: Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande, Lunds kommun: Lund först ut med paketlösning i Sverigeförhandlingen

Webbsänd presskonferens om överenskommelsen mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens webbplats