Spårvägen Lund C – ESS är med i Sverigeförhandlingen

8 februari, 2016

Projektet Spårväg Lund C – ESS är en av de satsningar i Sverige som har valts ut för att ingå i en inledande förhandling om ytterligare statlig medfinansiering.

Visionskarta_SpårvägLundC-ESS

Kartan visar hur stråket kan se ut när alla byggnaderna (de vita klossarna) är på plats. På sikt planerar vi för 50 000 nya människor som bor eller verkar i nordöstra Lund. Klicka på kartan om du vill öppna den i större format. Visionsbild: Lunds kommun.


Den 8 januari inleddes förhandlingar mellan den så kallade Sverigeförhandlingen och de olika utvalda infrastrukturprojekt i storstadsregionerna som ska gynna bostadsbyggande, arbetsmarknad och miljö. 

Förhandlingarna handlar om de objekt som staten kan tänka sig att medfinansiera för att få till stånd en bättre kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i Skåne, Göteborg och Stockholm. Spårvägen i Lund är en av tolv satsningar som Sverigeförhandlingen har pekat på som särskilt intressanta att inleda en förhandling med.

Sverigeförhandlingen lämnade den 8 januari inget definitivt besked om storleken på ytterligare medfinansiering av spårvägen. Det framgick dock med tydlighet att staten är beredd att bidra med ytterligare finansiering av projektet genom att kombinera pengar från Stadsmiljöavtalen och Sverigeförhandlingen.

 - Förhandlingsbudet innebär att staten är beredd att ekonomiskt bidra ytterligare till vårt spårvägsprojekt utöver de cirka 300 miljoner kronor som vi redan fått besked om. Det återstår att fullfölja förhandlingen, men onekligen har vi nu ett bra utgångsläge. Vi är nu betydligt närmare vår målsättning om att vi ska ha en medfinansiering med 50 procent, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Spårväg Lund C – ESS är motorn i en omfattande stadsutvecklingssatsning i nordöstra Lund som innebär förtätning i befintlig stadsmiljö och utbyggnad av en ny stadsdel på Brunnshög. På sikt kommer det att bo och arbeta uppemot 50 000 nya människor längs spårvägen i Lund. 

Mer läsning:

Webbplats sverigeforhandlingen.se
Sverigeförhandlingens bud till Lund (pdf)