Prata spårväg på Framtidsgatan

21 september, 2016

Den 16-23 september pågår det en mobilitetsvecka i Lund som vi kallar för Framtidsgatan - vi stänger tre gator i centrala Lund för biltrafik och öppnar upp för stadslivet i stället.

De olika dagarna under mobilitetsveckan uppmärksammar olika hållbara transportalternativ och på fredag, den 23 september, blir det "Spårvägens dag".

Har du frågor eller funderingar kring spårvägssatsningen i Lund så finns det möjlighet att träffa projektets kommunikationsansvarige, Jurate Paulsson, i Lunds kommuns tält på Bangatan, utanför gamla stationshuset, vid Lund C. Jurate finns på plats kl. 13.00-14.30.

Välkommen!

Läs mer om Framtidsgatan på Lunds kommuns webbplats: http://www.lund.se/Framtidsgatan