Partneringavtalet undertecknat

25 maj, 2016

Partneringavtalet mellan Lunds kommun och Skanska Sverige AB avseende nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS är nu undertecknat.

Kontraktskivning mellan Lunds kommun och Skanska

Avtalet undertecknades av Håkan Lockby, teknisk direktör i Lunds kommun, och Mats Spansk, ombud på Skanska Sverige AB. Foto: Jurate Paulsson

Det innebär att Lunds kommun och Skanska nu tillsammans startar ett arbete med detaljerad projektering, planering och produktionskalkyl. 

I Skanskas projektorganisation finns nyckelpersoner som tidigare bl.a. har byggt den senaste spårvägssträckningen i Norrköping, vilken har stora likheter med den som planeras i Lund. Organisationen har dessutom en bred kompetens kring att arbeta i samverkan, s.k. partnering.

- Avtalet med Skanska Sverige AB innebär att vi nu tillsammas etablerar en mycket kompetent genomförandeorganisation. Jag är övertygad om att entreprenörens erfarenhet kommer att bidra till att ytterligare höja kvalitén och kostnadseffektiviteten i projektet, säger Håkan Lockby, tekniska direktör i Lunds kommun.

- Vi är stolta över att få vara en del av Lunds spårvägssatsning. Som samhällsbyggare ser vi självklart fram emot att tillsammans med Lunds kommun projektera, planera, budgetera och förhoppningsvis även utföra denna framtidssatsning, säger Mats Spansk, Skanskas ombud.

Mer läsning:

Skanska tilldelas byggkontraktet för Spårväg Lund C - ESS (denna webbplats)