Nya busskörvägar när Lundalänken byggs om till spårväg

10 november, 2016

Nu förbereds vägnätet i nordöstra Lund för byggandet av spårvägen, som så småningom blir en integrerad del i Skånetrafikens utbud.

Så kör bussarna i Lund fr.o.m. 11/12. Klicka på kartan för att öppna den i större format.

 

Inför byggstart, som planeras till början av 2017, flyttas linjer i stads- och regionbussatrafiken som tidigare gått på S:t Laurentiigatan och Lundalänken, till andra vägar i Lund. Nya busskörvägar kommer att börja gälla från och med den 11 december.

Stråket Getingevägen, Kung Oskars väg och Spolegatan kommer att vara särskilt viktigt. För att säkra bussarnas framkomlighet kommer Lunds kommun att delvis bygga om korsningar på denna sträcka. Slutliga åtgärder beslutas i Tekniska nämnden i mitten av november.

Linjeomläggningen får även effekter på hållplatsnivå. Hållplatser som tar emot fler busslinjer samt fler resenärer behöver förlängas. Dessa hållplatser ligger på John Erikssons väg, Ole Römers väg, Getingevägen vid Ridhuset samt på Solbjersvägen vid Sony. Det ska också öppnas två helt nya hållplatser – på Kävlingevägen, vid Karl XII gata, och på Tornavägen, vid Vattentornet.

Hållplatser på Lundalänken som tas ur bruk med anledning av spårvägsbygget är: Lindebergska skolan på Sankt Laurentiigatan, Allhelgonakyrkan på Bredgatan, BMC och LTH samt Ideon och Höjdpunkten på Sölvegatan. Vid sjukhusterminalen kommer hållplatser att behöva flyttas under byggtiden.

För mer information om de nya körvägarna se Skånetrafikens webbplats: www.skanetrafiken.se/lund.