Ny visualisering över spårvägen på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget

22 mars, 2016

Spårvägen mellan Lund C och Science Village/ESS blir ett urbant stråk som knyter samman medeltidsstaden i centrum och den nya forskarstaden i nordost.

I det fördjupande arbetet med gestaltning av spårvägen på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget, har Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun tagit fram en rörlig digital 3D-modell över delsträckan som går i en känslig kulturmiljö. 

 

Denna visualisering är en del av modellen som visar hur det kan se ut med spårvagnar på S:t Laurentiigatan och Clemenstorget.

S:t Laurentiigatan kommer att huvudsakligen bli ett stråk för hållbart resande - med kollektivtrafik, cykel och gång, och spårvagnshållplatsen, Lund C, kommer att ligga diagonalt på torget för ett ge en smidig koppling till det kommande resecentret och Lunds centralstation.

Under mars månad pågår det en medborgardialog om Clemenstorgets framtida gestaltning. Har du tankar och idéer om hur du vill att Clemenstorget ska gestaltas i framtiden, skriv till oss via webbformuläret som du hittar på denna sida: www.lund.se/clemenstorget.