Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

21 oktober, 2016

Byggstart för spårvägen på linjen Lund C - ESS närmar sig och det pågår ett antal andra byggarbeten i anslutning till den kommande spårvägen.

Denna förnyelse innebär en hel del störningar för dig som bor och verkar i nordöstra Lund.

Nu startar Lunds kommun ett digitalt nyhetsbrev som informerar om spårvägsbygget samt stadsutvecklingen i stråket. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut via e-post, ca en gång i månaden.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig via formuläret på denna sida: www.sparvaglund.se/Om-oss/Nyhetsbrev/

Byggstart för spårvägen planeras till årsskiftet 2016-2017. Det första utskicket kommer i slutet av oktober.

Kring varje spårvagnshållplats planeras det för stadsförnyelse och stadsutveckling. Vissa planer (exempelvis, ombyggnad av stationsområdet och Södra Brunnshög) genomförs just nu; andra befinner sig i planeringsfasen (ombyggnad av sjukhusområdet, förtätning kring Ideon); en del andra detaljplaneras (centrala Brunnshög, Science Village). Nyhetsbrevet kommer även att tangera dessa projekt.

All bygg- och trafikinformation kopplat till spårvägen kommer att finnas tillgänglig på denna webbplats.