Grässpår förbättrar stadsmiljön

1 augusti, 2016

Grässpår ger många miljövinster – såsom svalare mikroklimat, fördröjningsmagasin för regn och minskat buller, skriver SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Gestaltning Spårväg Lund C-ESS

Gestaltningskartan över spårvägen i Lund påminner om en färgglad halsduk. Allt det gröna symboliserar gräs. Klicka på bilden för att öppna den i större format.

 

Gröna spårvagnsbanvallar beskrivs nu som en möjlig åtgärd i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

I Lund kommer gräs att vara ett dominerande material i spårvägstracén – bland annat för att varsamt ta hand om regnvatten, minska buller och ge staden ett nytt grönt inslag.

När man ritar in de olika materialen som ska användas i spåret i Lund så påminner spårvägslinjen om en färgglad halsduk. Allt det gröna är gräs eller ängsgräs; det gråa – gatsten, det mörkröda – tegel, det röda – passager och det orange – hållplatser. Se närmare på bilden ovan.

 

Mer läsning :

Om gestaltning av spårvägen i Lund - på denna webbplats: http://sparvag.lund.se/stadsutveckling/gestaltning-av-sparvagen/

Om fördelar med grässpår - på SMHI:s webbplats: www.smhi.se/nyhets…/grasspar-forbattrar-stadsmiljon-1.107190

Om miljövinster med gröna banvallar för spårvagnar - på Klimatanpassning.se: http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113/grona-banvallar-for-sparvagnar-ger-manga-miljovinster-fordjupning-1.107137