Genomförandeavtalet antaget i regionfullmäktige

21 juni, 2016

Regionfullmäktige antog den 20 juni ett avtal mellan Region Skåne och Lunds kommun för införande av spårväg mellan Lund C och ESS.

Genomförandeavtalet tydliggör ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden rörande kostnader för genomförande, drift- och underhåll för spåranläggning, depå, vagnar samt trafikering med spårvagnar på sträckan Lund C – ESS.

Nu återstår att även kommunstyrelsen i Lund ska fatta beslut, något som väntas ske i nästa vecka.

Mer läsning:
Genomförandeavtal gällande spårvägstrafik mellan Lund C och ESS(pdf) 

Pressmeddelande, De rödgröna i Region Skåne: Ja till spårvägsavtalet i Lund 

Pressmeddelande, Moderaterna: ”Med spårvagnsbeslutet växlar Region Skåne in på fel spår”