Brunnshögsgatan är nu öppen för trafik

22 april, 2016

Brunnshögsgatan i Södra Brunnshög har nu öppnats för trafik. Sektionen mellan körvägarna kommer att så småningom omvandlas till en spårväg.

Flygbild över Södra Brunnshög. Fotograf Daniel Larsson

Flygbild över Södra Brunnshög, 2016 april. Fotograf: Daniel Larsson.

Byggarbetet i den nya stadsdelen Södra Brunnshög har pågått sedan i somras och nu börjar man se den nya gatustrukturen växa fram. Den nybyggda Brunnshögsgatan, som rundar området, ersätter den delen av Lundalänken som tidigare passerade Solbjer.

Brunnshögsgatan blir så småningom också en spårvägsgata. Spårvagnar ska gå i den mittförlagda gatusektionen, med gräs och gult marktegel i spåret vid hållplatsen Solbjer. Gult marktegel i olika förband, mönster och storlekar kommer att utgöra ett sammanhängande golv i hela området - det blir ett välkomnande väv av gator, torg och allmänna ytor, enligt gestaltningsförslaget för Södra Brunnshög.

Illustration över spårvägslinjen i Södra Brunnshög ur Riktlinjer för gestaltning av Spårväg Lund C - ESS
Illustration över spårvägen i Södra Brunnshög som visar de olika markmaterialen som är tänkta att användas i spåret. Ur "Riktlinjer för gestaltning av Spårväg Lund C - ESS".

Nu fortsätter byggandet av infrastrukturen. Utbyggnaden av kvartersmiljön med bostäder, service och kontor börjar till hösten och kommer att ske etappvis.

De första invånarna – salamandrarna – har dock redan flyttat in i en nybyggd damm i stadsdelens södra del. Dammen ska så småningom få en grön slänt och planteringar runt om, och kommer att ta hand om både salamandrarna och dagvattnet.

Mer läsning:

Aktuell bygg- och trafikinformation om Södra Brunnshög 

Mer om stadsdelen Brunnshög på projektets webbplats

Mer om gestaltningen av spårvägen (denna webbplats) 

Artikeln i Sydsvenskan (2016-04-06) om den nya dammen och salamandern som har flyttat in