Brunnshög lockar investerare: första etappen markanvisad

13 maj, 2016

Den 11 maj utsåg tekniska nämnden vinnarna i markanvisningen för de 5 sista byggrätterna i Brunnshögs första etapp. Spårväg och hållbarhet har bidragit till det stora intresset att bygga.

Den 11 maj utsåg tekniska nämnden vinnarna i markanvisningen för de 5 sista byggrätterna i Brunnshögs första etapp. Spårväg och hållbarhet har bidragit till det stora intresset att bygga.

Vision Södra Brunnshög
Brunnshög ska under de kommande 35 åren växa fram till ett hållbart stadsområde för 
40 000 människor som ska bo eller arbeta här.

I mitten av april gick tiden ut för att lämna anbud på 5 byggrätter i Brunnshög i nordöstra Lund. Totalt tog kommunen emot 26 anbud. Följande aktörer erbjöd högsta pris för de aktuella byggrätterna och ges därför markanvisning: K2A, Concent, DGV Kraft, och Slättö (två byggrätter).

Spårvägseffekten 
De anbud som lämnats in tyder på en kraftig ökning av markpriserna i Brunnshög, och en bidragande faktor tycks vara beslutet om spårvägen som klubbades av kommunfullmäktige i december 2015. Spårvägen ska sträcka sig från Lund C till Brunnshög, och denna markanvisning är den första möjligheten att få en indikation på om spårvägen påverkar efterfrågan att bygga i nordöstra Lund.

– Spårvägen var väldigt viktig för vårt beslut att satsa på Brunnshög. Det märks att det händer saker i Lund nu, och vi ser det som en oerhört intressant möjlighet att etablera oss i södra Sverige, säger Sam Giertz, partner hos DGV Kraft som tilldelas en av byggrätterna.

– Detta är ett bevis bland flera på att spårvägsbeslutet och områdets tydliga hållbarhetsprofil tillsammans gör Brunnshög till ett av landets allra mest attraktiva utbyggnadsområden, säger Anders Almgren.

– Det utökade markpriset gör det tydligt att satsningen på att bygga spårväg inte bara kommer att ge Lunds kommun en miljövinst, projektet kommer även att löna sig ekonomiskt, säger Emma Berginger (MP), tekniska nämndens ordförande.

Hållbarhetsprofil
En annan förklaring till att byggherrarna nu satsar på Brunnshög är områdets profilering i hållbarhetsfrågor. De aktörer som lämnat anbud har åtagit sig att uppnå kommunens högt satta mål vad gäller hållbarhet.

Totalt tilldelas cirka 20 000 m² BTA för bostadsbyggande.

Tilldelningen av de 5 byggrätterna avslutar Brunnshögs första utvecklingsetapp. Marken förbereds just nu, och är redo för att byggnation ska kunna påbörjas hösten 2016.

Brunnshög blir tät, blandad stadsbyggnad, med en dynamisk mix av bostäder, service- och kontorslokaler. Brunnshög kommer ha omfattande grönområden, för att skapa en levande, grön stadsdel där människor trivs att bo och röra sig.

Mer läsning:

Aktuell bygg- och trafikinformation om Södra Brunnshög 

Mer om stadsdelen Brunnshög på projektets webbplats