500 studentbostäder vid spårvagnshållplatsen Ideon

15 april, 2016

Akademiska Hus storsatsar på studentbostäder vid spårvagnshållplatsen Ideon. Det blir cirka 500 singel- och duolägenheter, och utbyggnaden beräknas ske etappvis fram till 2021.

Illustration över de kommande bostäderna mellan Lunds tekniska högskola och Ideon.

Studentbostäderna ska byggas på ett område som i vissa plandokument kallas för "Röda stråket" - ett stråk som går mellan A-huset/IKDC och Ideon på LTH-området. Klicka på bilden om du vill öppna den i större format. Bild: Akademiska hus och White arkitekter.  

Studentbostäder är viktiga för att skapa ett levande campusområde och är en del av den förtätning som planeras kring det kommande Ideontorget och spårvagnshållplatsen Ideon.

– Temperaturen har höjts. Och det gäller hela spårvägssträckan. Byggbolagen står på tå för att få börja bygga, konstaterar Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, i Sydsvenskan.

Förtätningen kommer att bidra med fler bostäder och samtidigt skapa en bättre urbana koppling mellan Ideon och Lunds Tekniska Högskola. Att området ska vara befolkat hela dygnet, och inte bara dagtid, är ett mål. Ett annat att skapa förutsättningar för att studenter och yrkesarbetande möts i större utsträckning.

Nu inleds arbetet med detaljplanerna för studentbostäderna. Det väntas ta cirka ett år. Byggstart planeras till hösten 2017.

Mer läsning:

Pressmeddelande (2016-04-11) "Akademiska Hus storsatsar på studentbostäder i Lund"

Sydsvenskan (2016-04-11) "Hundratals nya studentbostäder tack vare spårvägen"