500 röster om framtidens Clemenstorg

1 september, 2016

Under våren 2016 genomförde Lunds kommun en omfattande medborgardialog om Clemenstorgets framtida gestaltning.

Detta i samband med planeringen av torgets kommande ombyggnad, som bl. a. innebär att torget ska förlängas över Bangatan, att cykelparkeringen ska tas bort från torgets yta och förläggas i ett underjordiskt garage samt att en spårvagnshållplats ska byggas på torgets nordöstra sida. Vi vände oss till olika medborgarforum och ställde frågan:

Vill du diskutera framtidens Clemenstorg?

Det var många som ville det – boende och verksamma runt torget, pendlare, representanter från olika föreningar, skolbarn, fastighetsägare och lundabor, som besökte oss på ”Öppet hus” på kommunhuset Kristallen samt på kommunens webbplats lund.se/clemenstorget.

Sammantaget fångade vi upp tankar och idéer från närmare 500 personer. Alla de inkomna synpunkterna finns nu sammanställda i en rapport "500 röster om framtidens Clemenstorg", som finns att ta del av online eller som digital pdf-dokument (se länkarna längst ner på denna sida).

 

Bakgrund
Uppdraget om att genomföra en medborgardialog kom via ett kommunstyrelsebeslut (150825), baserat på den externa granskningen av beslutsunderlag inom spårvägsprojektet. Experterna kom i sin rapport med en rekommendation om att bl. a. anordna en offentlig dialog om spårvägens effekter på stadsmiljö samt kultur- och naturmiljö i de centrala delarna av Lund.

Då spårvagnshållplatsen Lund C är en del av en större förändring som kommer att påverka stads-, kultur- och naturmiljö, valde vi att i dialogfrågeställningar fokusera på Clemenstorget som plats. White arkitekter hade redan fått i uppdrag att arbeta ut ett detaljerat gestaltningsförslag och det fanns ett naturligt utrymme för dialogdeltagarna att bidra till resultatet.

Syftet med medborgardialogen var därmed att involvera Lundabor och andra intressenter för att ta del av deras tankar och idéer till det pågående arkitektarbete med framtidens Clemenstorg. Detta blev ett viktigt inspel för arkitekternas vidare gestaltningsarbete.

 

Mer läsning :

Sammanställningen online:
500 röster om framtidens Clemenstorg. Sammanställning av medborgardialogen, våren 2016.

Sammanställningen kan laddas ner via denna sida:
http://www.lund.se/clemenstorget